• Chức danh: Trưởng Nhóm
  • ĐT: 0986449914 – 0938884407
  • Email: nguyenthanhtan1985@ymail.com
  • Sở trường: Design, mỹ thuật.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm, ca hát….