• Chức danh: Trợ Lý
  • ĐT: 0938909914-0934323278
  • Email: finggok@yahoo.com
  • Sở trường: giao tiếp.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm.