• Chức danh: Ban vận động
  • ĐT: 0908483736-01687363265
  • Email: nguyenthuylinh1987123@gmail.com
  • Sở trường: giao tiếp.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm