• Chức danh: Admin Website
  • ĐT: 0938.295.347
  • Email: tinh5890@gmail.com
  • Sở trường: giao tiếp, design.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm…