NHÀ HẢO TÂM CHƯƠNG TRÌNH CHÁO TÌNH THƯƠNG 2017

STT Họ & Tên Tiền & Vật Phẩm

CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.02.2017) – BV. CHỢ RẪY

1 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
2 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 30kg gạo
3 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
4 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
5 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
6 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
7 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
9 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
10 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 03 thùng mì
11 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
12 Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) 500,000
13 Chị Thuỷ (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 30 kg gạo
14 Trần Thị Như Hảo (Quận Tân Phú, Tp.HCM) 11 thùng mì
15 Chị Hà (Huỳnh Tấn Phát, Q7, Tp.HCM) 600,000
16 Bé Văn Thanh (Q4, Tp.HCM) 500,000
17 Hà Minh Tường (Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú) 04 thùng mì & 01kg hạt nêm
18 Bạn của Trọng (Q.Tân Phú) 08 thùng mì
19 Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) 100,000
20 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 500,000
21 Nguyễn Thanh Loan (Chuyển khoản ACB) 300,000
22 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 400,000
23 Bạn Phúc (Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM) 300,000
24 Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) 250,000
25 Mai Thị Hết (Cty Pouyen, Tp.HCM) 200,000
26 Bùi Kim Sang (Cty Pouyen, Tp.HCM) 200,000
27 Minh Tiên (Tây Ninh) 100,000
28 Cô Trâm (H. Bình Chánh, Tp.HCM) 100,000
29 Chị Xuyến (Bình Hưng Hoà A, Tp.HCM) 100,000
30 Võ Thị Nhen (Long An) 100,000
31 Ngô Tuấn Kiệt (Q8, Tp.HCM) 200,000
32 A Nghĩa (Q, Bình Tân, Tp.HCM) 05 thùng mì
33 Bạn Minh (Lạc Long Quân, Tp.HCM) 200,000
34 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
35 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
36 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
37 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 200,000
38 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
39 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
41 Phạm Thị Minh Hoàng (D2) 50,000
42 Trương Khánh Hào (TCT) 100,000
43 Đinh Thị Thu Cúc (Cty Pouyen, Tp.HCM) 100,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.03.2017) – BV. NHI ĐỒNG 1

1 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 06 mì gói
2 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
3 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
4 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
5 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
6 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
7 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 03 thùng mì
9 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
10 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
11 Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) 500,000
12 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
13 A Nhơn (Cty Mì ăn liền Thiên Hương) 05 thùng mì
14 Phương (Đồng Nai) – Chuyển khoản (ACB) 1,000,000
15 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
16 Hải Yến (Lào Cai) 300,000
17 Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) 100,000
18 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
19 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
20 Cô Trâm (H. Bình Chánh, Tp.HCM) 100,000
21 Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) 500 gói mì
22 Chị Nhiên 100,000
23 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
24 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
25 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
26 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 200,000
27 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
28 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
400,000
29 Phạm Thị Minh Hoàng (D2) 50,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (16.04.2017) – BV. 115

1 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
2 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì gói
3 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
4 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
5 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
6 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
7 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
9 Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) 100 gói mì
10 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
11 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
12 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
13 Kim Phượng (Bạn Chị Ý) 500,000
14 Chị Thuỷ (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 30 kg gạo
15 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 300,000
16 Trương Thị Tuyết Lan (Cty nhựa Triệu Du Bổn) 100,000
17 Bạn của Hiển 15kg gạo
18 Bạn Nam (Hương Lộ 2, Q. Bình Tân, Tp.HCM) 03 thùng mì
19 Thanh Hà (Bạn của Tài) 200,000
20 Minh Tiên (Tây Ninh) 100,000
21 Cô Nhân 1,000,000
22 Hạnh 30kg gạo & 200,000
23 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
24 Bé Na (Quận Tân Phú, Tp.HCM) 200,000
25 Kim Loan (chuyển khoản Viettinbank) Q4, Tp.HCM 300,000
26 Giấu tên (chuyển khoản ACB) 500,000
27 Bé Hoài Thương (chuyển khoản) Q. Tân Phú 200,000
28 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
29 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
30 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
31 Không tên 300,000
32 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
600,000
33 Phạm Thị Minh Hoàng (D2) 50,000
34 Chị Ngọc 200,000
35 Chị Nhiên 200,000
36 Dì 3 01kg hành
37 Cô Trâm (Bình Chánh, Tp.HCM) 100,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (21.05.2017) – BV. Bình Dân

1 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì gói
2 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
3 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
4 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
5 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
6 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
7 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 Anh Thế Trạch (chuyển khoản Vietcombank) 2,000,000
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Tứ Long (Long An) 100,000
14 Chị Thuỷ (Q. 1, Tp.HCM) 200,000
15 Mỹ Hậu (Cư Xá Phú Lâm, Q6, Tp.HCM) 34 thùng mì
16 Bạn Hoàng Anh Tuấn (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
17 Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (3) 500,000
18 Đỗ Thị Don 200,000
19 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
20 Ngô Hạo Nguyên 200,000
21 Tuấn (Long An) 200,000
22 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
23 Trâm (Gò Vấp, Tp.HCM) 337,000
24 Trúc (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 02 thùng mì
25 Hoài Thương (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 200,000
26 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
27 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 200,000
28 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
29 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
30 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
31 Đinh Hồng Trang (bạn của Thị Thân) 500,000
32 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 300,000
33 Chị Nhiên 200,000
34 Đinh Thị Thu Cúc (TCT) 100,000
35 Trương Khánh Hào (TCT) 100,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (25.06.2017) – BV. Chợ Rẫy

1 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
2 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
3 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
4 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
9 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
10 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
11 Tứ Long (Long An) 100,000
12 Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (4) 500,000
13 E Như Hảo (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 360,000
14 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 200,000
15 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì gói
16 Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
17 Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) 200,000
18 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
19 Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) 300,000
20 Bé Duyên (Q6, Tp.HCM) 02 thùng mì
21 Chị Trâm (Q12, Tp.HCM) 200,000
22 A Đăng (Q11, TpHCM) 720,000
23 Quyền & Trinh 500,000
24 Mai Thị Hết (Cty Pouyen, Tp.HCM) 200,000
25 Lượm 100,000
26 Bạn Hà 01 thùng mì
27 Hoàng Anh Quân 100,000
28 Đỗ Thị Non 200,000
29 Đỗ Thị Don 100,000
30 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
31 Ngô Hạo Nguyên 200,000
32 A Thanh (Chợ Bình Điền) 100,000
33 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
34 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
35 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
36 Vĩnh Đông (Xã Tân Trạch, Long An) 300,000
37 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
400,000
38 Chị Lý (Cần Thơ) 1,000,000
39 Chị Nhiên 200,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (16.07.2017) – BV. Nhi Đồng 1

1 E Trang (Bùi Minh Trực, Q8, Tp.HCM) 400,000
2 Cô Phượng (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
3 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
4 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
5 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 10kg thịt xay
6 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
7 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
11 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
12 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 500,000
13 Ngô Thị Diễm Kiều (Bình Dương) (5) 500,000
14 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì gói
15 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 200,000
16 Thuỳ Trang Q8 TpHCM (chuyển Sacombank) 600,000
17 A Quang Thế (CA. Hóc Môn) 550,000
18 Bạn bè của Nguyễn (Viettinbank) 300 gói mì
19 Chị Lành  (Cty Pouyen, Tp.HCM) 200,000
20 Phạm Tấn Đạt (Q8, Tp.HCM) 140,000
21 Ngô Hạo Nguyên 200,000
22 Ngô Tuấn Kiệt 100,000
23 Anh Quốc 03 thùng nước suối Lavie
24 Bùi Thị Chấm 100,000
25 Trần Quang Khải 500,000
26 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
27 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
28 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
29 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
30 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
31 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
32 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
33 Dì 2 100,000
34 Bé Loan (P16, Q8, Tp.HCM) 200,000
35 Chị Trúc (Cty Phúc Thuận Phát) 1,000,000
36 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
37 Kim Thanh (Q. Tân Phú, TpHCM) 500,000
38 Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) 02 thùng mì
39 Tình (Q. Tân Phú, TpHCM) 02 thùng mì

CHÁO TÌNH THƯƠNG (20.08.2017) – BV. 115

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
11 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
12 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 500,000
13 Anh Đăng Hào (Q11, TpHCM) 680,000
14 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 300,000
15 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 08kg đường, 04 bịch bột ngọt,
02 bình dầu ăn, 02 lốc nước tương
16 Chuyển khoản Vietcombank 500,000
17 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
18 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
19 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
20 Tứ Long (Long An) 100,000
21 Ngô Hạo Nguyên 200,000
22 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
23 Đỗ Thị Don 200,000
24 Nguyễn Thi (ở cổng Bệnh Viện) 500,000
25 Giấu tên (ở cổng Bệnh Viện) 1,000,000
26 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
27 Dì 2 2kg bột ngọt
28 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
29 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
30 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
31 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 150,000
32 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
33 Trang (NA) Q. Bình Tân TpHCM 500,000
34 Hào Q6, Tp.HCM 400,000
35 Phạm Thạch Thảo (Phổ Quang, Q.T Bình, Tp.HCM) 200,000
36 Tình (Q. Tân Phú, TpHCM) 02 thùng mì
37 Bạn Dung (Q6, Tp.HCM) 02 thùng mì
38 Giấu tên (chuyển khoản Vietcombank) 200,000
39 Giấu tên (chuyển khoản Vietcombank) – Q. Bình Tân 500,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (24.09.2017) – BV. BÌNH DÂN

1 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
2 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
3 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
4 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 15 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 300,000
11 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 05 chai dầu ăn,
10 bịch bột ngọt & 10 bịch đường
12 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
13 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) 100,000
15 Phạm Tấn Đạt (Q8, Tp.HCM) 200,000
16 Tuấn (chuyển khoản Vietcombank) 300,000
17 Bạn của Huỳnh Ngọc Chân 80 thùng Mì
18 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
19 Chị Tư (Chợ Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
20 Anh Thanh (Chợ Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
21 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
22 Võ Thị Nhiên 200,000
23 Hương & Tri (bạn của Mơ) 200,000
24 A Quý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 400,000
25 Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
26 Bạn Oanh & Bạn (Q10, Tp.HCM) 300,000
27 Giấu tên (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
28 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
29 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
30 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
31 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 150,000
32 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
350,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (22.10.2017) – BV. CHỢ RẪY

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
3 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
4 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Bạn Đức (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000 & 200 gói mì
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Tứ Long 100,000
15 Bạn Hoa (chuyển khoản Viettinbank) 200,000
16 Huỳnh Thanh Tú (chuyển khoản ACB) 200,000
17 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) – chuyển khoản ACB 500,000
18 Trịnh Hoàn & Hạo Nam (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 04 thùng mì & 02 bịch hạt nêm
19 Bạn Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 02 thùng mì
20 Giấu tên 02 thùng mì
21 Giấu tên (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 300,000
22 Bạn Oanh (Q10, Tp.HCM) 200,000
23 Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
24 Chị Yến (Cty Triệu Du Bổn) 200,000
25 Thuý Vân 200,000
26 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
27 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
28 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
29 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 150,000
30 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
350,000
31 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
32 Võ Thị Nhiên 100,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (19.11.2017) – BV. NHI ĐỒNG 1

1 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
2 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì & 200.000
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 200,000 & 200 gói mì
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Tứ Long (Long An, Tp.HCM) 100,000
14 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 05 chai dầu ăn loại 2 lit,
10 bịch bột ngọt & 20 bịch đường
15 Hạo Nguyên 100,000
16 Tuấn Kiệt 200,000
17 Mạch Ngọc Phương 100,000
18 A Thanh (Chợ Bình Điền) 100,000
19 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
20 Dì 3 (Q6, Tp.HCM) 01kg hành
21 Dì 2 (Q6, Tp.HCM) 02kg bột ngọt
22 Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
23 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
24 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
25 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
26 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
27 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
28 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
CHÁO TÌNH THƯƠNG (17.12.2017) – BV. 115
1 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
2 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 200,000
11 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 05 chai dầu ăn loại 2 lit,
10 bịch bột ngọt & 20 bịch đường
12 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
13 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Tứ Long (Long An, Tp.HCM) 100,000
15 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 500,000
16 Minh Phương 10kg cà rốt & 100.000
17 Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
18 Chị Yến (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
19 Chị Quyên 100,000
20 Hạo Nguyên 200,000
21 Tuấn Kiệt 200,000
22 Võ Thị Nhang 100,000
23 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
24 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
25 Anh Phúc (Quán Ăn Vườn Tre, Q. Tân Phú, Tp.HCM) 300,000
26 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
27 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
28 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Nhung, Đình, Thuỷ,
Liễu,Lam, Mỹ, Nữ, Nhung, Mỹ)
450,000
29 Cty Ga Trường An Vinh 04 thùng mì
30 Khắc Thanh Bình (Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
31 Bạn Lý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 100,000
32 Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 10kg gạo
33 Giấu tên 20kg gạo
34 Giấu tên (chuyển khoản Samcombank) 200,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (21.01.2018) – BV. Bình Dân

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Lâm Minh Thuận (chuyển khoản ACB) 500,000
15 Huy Hư Hỏng 700,000
16 Từ Hành Vi 400,000
17 Thủy Xác 460.000 & 10kg cà rốt
18 Tường 200,000
19 Hạo Nguyên 200,000
20 Tuấn Kiệt 200,000
21 Võ Thị Nhang 100,000
22 Huy (Bình Dương) 30kg gạo & 10kg cà rốt
23 Kim Nương (H. Bình Chánh, Tp.HCM) 200,000
24 Khắc Thanh  (Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
25 Chị Yến (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
26 Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
27 Vương Tú Mai 600,000
28 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
29 Mẹ Bách 200,000
30 Trần Thị Như Hảo (Quận Tân Phú, Tp.HCM) 500,000
31 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
32 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
33 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
34 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
35 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Đinh, Thuỷ, Nhung, Liễu, Mỹ,
Ươi, Lam, Nữ, Hiền, Nhung, Mẹ Nhung)
600,000
36 Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 10kg gạo
37 Giấu tên 20kg gạo
38 Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (18.03.2018) – BV. CHỢ RẪY

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
11 A Lê Hiến (Q. Thủ Đức, Tp.HCM) 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *