NHÀ HẢO TÂM CHƯƠNG TRÌNH CHÁO TÌNH THƯƠNG 2018

STT Họ & Tên Tiền & Vật Phẩm

CHÁO TÌNH THƯƠNG (21.01.2018) – BV. Bình Dân

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 800,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 04 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Bảo Ngọc (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Lâm Minh Thuận (chuyển khoản ACB) 500,000
15 Huy Hư Hỏng 700,000
16 Từ Hành Vi 400,000
17 Thủy Xác 460.000 & 10kg cà rốt
18 Tường 200,000
19 Hạo Nguyên 200,000
20 Tuấn Kiệt 200,000
21 Võ Thị Nhang 100,000
22 Huy (Bình Dương) 30kg gạo & 10kg cà rốt
23 Kim Nương (H. Bình Chánh, Tp.HCM) 200,000
24 Khắc Thanh  (Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
25 Chị Yến (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
26 Chị Huyền (Cty Triệu Du Bổn) 100,000
27 Vương Tú Mai 600,000
28 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
29 Mẹ Bách 200,000
30 Trần Thị Như Hảo (Quận Tân Phú, Tp.HCM) 500,000
31 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
32 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 300,000
33 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
34 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
35 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Đinh, Thuỷ, Nhung, Liễu, Mỹ,
Ươi, Lam, Nữ, Hiền, Nhung, Mẹ Nhung)
600,000
36 Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 10kg gạo
37 Giấu tên 20kg gạo
38 Bạn Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (18.03.2018) – BV. CHỢ RẪY

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 500,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
7 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 07 thùng mì
8 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
9 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 1,000,000
10 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
11 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
12 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
13 Chị Hiền (Q12, Tp.HCM) 500,000
14 Nguyễn Hạnh (bạn của Khắc Tuấn) 10kg gạo
15 Chị Phượng (Bình Chánh, Tp.HCM) 2,000,000
16 A Lê Hiến (Q. Thủ Đức, Tp.HCM) 200,000
17 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 05 chai dầu ăn loại 2 lit,
10 bịch bột ngọt & 20 bịch đường
18 Thủy Xác 150,000
19 Gia đình Chị Hằng & Út Quậy (Cầu Bình Điền) 500,000
20 Hận (Khu A) 100,000
21 Khắc Thanh  (Bình Điền, Tp.HCM) 100,000
22 Em Linh (Cần Giuộc, Long An) 1kg hạt nêm & 1kg đường
23 Ngô Hạo Nguyên 200,000
24 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
25 Bích (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 300,000
26 Đỗ Thị Doan 200,000
27 Chị Tôm (Q6, Tp.HCM) 200,000
28 Chị Hiếu (Q6, Tp.HCM) 200,000
29 Chị Lan (Q6, Tp.HCM) 200,000
30 Hạnh (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
31 Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 10kg gạo
32 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
33 Nguyễn Thị Kim Mai (Xã Thanh Vĩnh Đông, Long An) 500,000
34 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
35 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
36 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Đinh, Nhung, Liễu, Mỹ,
Ươi, Lam, Nhung, Mẹ Nhung)
500,000

CHÁO TÌNH THƯƠNG (22.04.2018) – BV. NHI ĐỒNG 1

1 Bạn Nam (Hóc Môn, Tp.HCM) 200,000
2 Cô Sương (Q11, Tp.HCM) 08kg thịt xay
3 Lee Kenny & Lê Tuấn Thảo 50USD
4 Cô Phương (Sư Vạn Hạnh, Q3, Tp.HCM) 500,000
5 Chị Thuý (Cty Pouyen, Tp.HCM) 01kg bột ngọt & 03kg đường
6 Gia đình Em Thanh (Phan Văn Hớn, Q12, Tp.HCM) 10 lít dầu ăn,
10 bịch bột ngọt & 20 bịch đường
7 Đức Vincent (Q1, Tp.HCM) 30 kg gạo
8 Xa Trịnh Việt Hùng (Q. Bình Thạnh, Tp.HCM) 07 thùng mì
9 A Chiêu (Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM) 10 thùng mì
10 Cao Yến Nghi (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 500,000
11 E Phương Quí (Q. Bình Tân, Tp.HCM) 500,000
12 Chị Thuỷ (Q. 12, Tp.HCM) 200,000
13 Chị Ánh (Q12, Tp.HCM) 100,000
14 Chị Nguyễn Hạnh (bạn của Khắc Tuấn) 10kg gạo
15 Chị Phượng (Bình Chánh, Tp.HCM) 2,000,000
16 Chú Trầm 500,000
17 Thủy Xác 700,000 & cà rốt
18 Em Huy (Bình Dương) 10 thùng mì
19 Lương Thị Út Em (P8, Q. Tân Bình) 08 thùng bánh kẹo
20 Chị Dung (Cty Khiêm Nhu) 100,000
21 Cô Toàn Phương (chuyển khoản ACB) – facebook 500,000
22 Tình (Q. Tân Phú, Tp.HCM) 10kg gạo
23 Em Linh (Cần Giuộc, Long An) 05kg gạo
24 Ngô Hạo Nguyên 200,000
25 Ngô Tuấn Kiệt 200,000
26 Võ Thị Nhang 100,000
27 Chị Dung (Xưởng Bún Đức Hiếu, Quận Tân Phú) 1,000,000
28 Phương Đôi (Xã Tân Trạch, Long An) 100,000
29 Nguyễn Đức Phát (Xã Tân Trạch, Long An) 50,000
30 Kho Tư Tài C3-4F (Chị Đinh, Thủy, Nhung, Lam, Mỹ, Ưới, Liễu, Nhung) 450,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *